“อัฐมีบูชารำลึก” วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล แห่งเดียวในประเทศไทย – อุตรดิตถ์ 24 ชั่วโมง

ข่าวเทศกาลและงาน

“อัฐมีบูชารำลึก” วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล แห่งเดียวในประเทศไทย

ความผูกพันของพุทธศาสนิกชนไทยที่สั่งสมมาแต่ครั้งอดีต จนถึงปัจจุบัน หลักธรรมที่หล่อหลอมมุ่งให้ทุกคนทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำใจให้บริสุทธิ์ ส่งผลให้วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมโดยเฉพาะชนบท มีแต่ความสงบสุขอย่างแท้จริง การจัดงานอัฐมีบูชาของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่วัดพระบรมธาตุ(ทุ่งยั้ง)เป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานถึง 57 ปี ไม่นับรวมการจัดบ้างหยุดบ้างในอดีตนี้  จึงเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเมืองนี้ ผู้คนยังคงยึดมั่นและศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่เสื่อมคลาย

วันอัฐมีบูชาคือวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่งที่มิได้กล่าวถึงกันมากนัก เนื่องจากมีวันวิสาขบูชาอยู่ก่อนหน้านี้เพียงห้วงวันพระเดียว หมายถึงวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6  แต่ถัดมาอีกหนึ่งวันพระ คือแรม 8 ค่ำ เป็นวันอัฐมีบูชา ความสำคัญของวันนี้ก็คือ เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า  ที่พุทธศาสนิกชน ในสมัยเมื่อ  2,559 ปีล่วงมาแล้ว ต่างมีความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียพระบรมศาสดาอันเป็นที่รักเคารพยิ่งของตนนั่นเอง ในพุทธประวัติและปรินิพพานสูตร กล่าวไว้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาแล้ว พระเจ้ามัลละแห่งกรุงกุสินารา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ อันมีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธาน ได้พร้อมใจกันกระทำพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ แห่งกรุงกุสินารานั่นเอง ดังนั้น เมื่อวันอัฐมีบูชาเวียนมาถึงในแต่ละปี พุทธศานิกชนบางแห่ง เช่นที่วัดพระบมธาตุ(ทุ่งยั้ง) คณะศรัทธาอันประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน คณะสงฆ์ที่มี พระปัญญากรโมลีเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน ได้พร้อมใจกันจัดงานย้อนอดีต ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ ครั้งพุทธกาล เพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านแม้จะประนิพพานมานานถึง 2558 ปีแล้วก็ตาม โดยจำลองเหตุการณ์ในครั้งนั้นตามขั้นตอนอย่างละเอียด  ตั้งแต่เสด็จปรินิพพาน จะมีชาวบ้านฝีมือด้านงานจักสาน มาช่วยกันใช้ไม้ไผ่สานองค์พระพุทธเจ้าปางปริพพาน ตกแต่งอย่างสวยงาม บรรจุไว้ในโลงแก้ว เพื่อให้คณะสงฆ์สวดพระอภิธรรม  และชาวบ้านทำบุญตักบาตร ปฎิบัติธรรมตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ จนถึงวันแรม 7 ค่ำ เดือน 6 และเมื่อถึงวันแรม 8 ค่ำซึ่งเป็นวันอัฐมีบูชา หรือวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ก็จัดการแสดง แสง เสียง ประกอบอย่างยิ่งใหญ่ จำลองทุกขั้นตอนในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสมือนครั้งพุทธกาล

13239319_1338951372788463_19665046465696948_n

กำหนดการจัดงานอัฐมีบูชาที่วัดพระบรมธาตุ(ทุ่งยั้ง)ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแลในปีนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 20  พฤษภาคม ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม  2559  โดยในวันที่ 20  พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา จะมีพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุ พระราชทาน พิธีเวียนเทียน รอบพระบรมธาตุ ในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเช่น การถวายภัตตาหารเช้า เพล  การร่วมเป็นเจ้าภาพทอผ้าห่มพระบรมธาตุ ตลาดนัดชาวบ้าน การเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมลานเทศน์ลานธรรม เวลา 19.30 น.ทุกคืน ส่วนวันที่  28 พฤษภาคม  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายและเป็นวันอัฐมีบูชา จะมีพิธีถวายสลากภัตทาน และกีฬามวยสมโภชน์  ซึ่งเป็นกิจกรรมงานบุญของชาวตำบลทุ่งยั้ง ตอนบ่ายจะมีขบวนแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุ การประกอบพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุ มีมหรสพกีฬามวย ฉลองถวายงานสลากภัต ส่วนตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป จะเริ่มพิธีอัฐมีบูชาด้วยการอัญเชิญพระบรมศพจำลองจากศาลาการเปรียญ ลงสู่พระเมรุมาศจำลองที่ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามการแสดงแสง เสียง ประกอบอย่างยิ่งใหญ่  สมกับความตั้งใจของพุทธศาสนิกชน ที่รอคอยมา   จึงขอเชิญชวนผู้สนใจจะเดินทางมาร่วมงาน ติดต่อมาที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ทุกวัน

13247851_1338954632788137_5453681832585089321_o

สำหรับการจัดงานในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.สำนักงานแพร่)จากจังหวัดอุตรดิตถ์  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  เทศบาลตำลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม เทศบาลตำบลพระเสด็จ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์   และอำเภอลับแล ตลอดจนหน่วยราชการ องค์กรภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่อำเภอลับแล ต่างเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ สมกับที่ว่าเป็นเพียงแห่งเดียวที่มีการจัดต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งปีนี้นับได้ว่าเป็นปีที่ 58 ของการจัดงานแล้ว จึงขอเชิญชวนท่านที่ยังไม่เคยสัมผัสกับการจัดงานแบบนี้มาเยี่ยมชมได้ ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 พฤษภาคม   2559


ข้อมูล  : สภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งยั้ง
ภาพอัลบั้มประกอบ : อุตรดิตถ์ 24 ชั่วโมง

ข่าวที่คุณอาจจะสนใจ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *